Do'a-Doa Yang Bersumber Dari Al Qur'an.

http://www.rasiyambumen.com/2017/09/doa-doa-yang-bersumber-dari-al-quran.html


Kajian Khazanah Islam  (Katagori Posting Do'a)

Pemabaca budiman, semoga Rahmat dan Bimbingan-Nya selalu menyertai kita dalam segala aktivitas di dunia ini untuk meraih kebahagiaan dan Ridho-Nya di akhirat kelak. Aamiin... 

Rasiyambumen/Pelangi Khazanah Islam masih mempost tentang doa. Kali ini dengan judul : Do'a-Doa Yang Bersumber dari Al-Qur'an.

Dalam kehidupan sehari-hari setiap manusaia pasti tidak pernah luput dari ujian baik ujian dalam kekurangan harta, dan mungkin juga dari berlimpahnya harta. Keduanya adalah jenis ujian yang diberikan kepada kita sekalian, agar kita selalu dapat menerimanya dengan ikhlas. Ketika kita diuji dalam kekurangan kita dianjurkan untuk bersabar dan menerimanya dengan keikhlasan yang penuh. Sebalik ketika kita diberi ujian nikmat kelebihan rezeki tentu kitapun dituntut untuk dapat mensyukuri segala apa yang telah diberikan kepada kita. Yang pasti kita  tidak menjadi ujub/sombong bahkah menggunakan rezeki tersebut dalam kerangka yang dibenci oleh Allah Swt. Misalnya dengan berfoya-ria menggunakan harta yang diberi oleh Allah dengan tidak pernah memikirkan daripada tetangga dekat kita, atapun dipergunakan untuk hal-hal yang dilarang Allah. Yang demikian tentu sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang mulia ini. 

Untuk dapat mengamalkan kedua ujian yang telah diuraikan diatas, tentunya kita sebagai mahluk yang dhaif (lemah) diajarkan agar tidak melupakan berdoa kepada Allah Swt. dikarenakan segala yang terjadi dalam kehidupan kita ini tak lain adalah sesuai dengan ketentuan Allah Swt. Maka Berdoa adalah salah satu daripada bukti bahwa kita adalah orang yang bener-benar beriman. Karena doa adalah merupakan senjata bagi seluruh umat Muslim. Orang yang tidak pernah berdoa pastilah dia digolongkan kepada  golongan yang sombong/takabur.

Dengan itu maka saya mencoba memberikan materi sesuai judul diatas yaitu Do'a-Doa Yang Bersumber dari Al-Qur'an sebagai amalan yang akan menyelamatkan kita.1. Doa Agar Digolongkan Orang-Orang Beriman.

"Ya Tuhan kami berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang  yang  saleh".  (QS, 26 : 83) 

"Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) kemudian".(QS, 26 : 84) 

"Dan jadikanlah  aku  termasuk   orang-orang  yang mempusakai syurga yang penuh keni'matan".(QS, 26 : 85)
 
  
"Ya tuhan kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orag yang menjadi saksi". (Atas kebenaran Al-quran dan kenabian Nabi Muhammad saw.) (QS Al-Maidah : 83)

  

 
"Ya tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui (hakekat)nya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku, dan (tidak) menaruh belas kasihan kepadaku,  niscaya aku akan  termasuk orang-orang yang merugi" (QS Hud 47) 


"Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang Paling Baik" ((QS Al-Mu'minun : 109)"Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir". (QS Ali Imram : 147)

"Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi."  (QS Al-A'raf : 23)


3. Doa Agar Diberikan Keturunan Yang Shalih


"Dan (ingatlah kisah) Zakaria memohon Tuhanya:  Ya Tuhanku janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah Waris Yang Paling Baik". (QS Al-Anbiya : 89)  
"Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang shaleh". (QS Ash-Shaffat : 100)


"Ya Tuhan kami anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami, keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa". (QS Al-Furqan : 74)
4. Doa Mohon Ampunan Bagi Kedua Orang Tua dan Kaum Mukminin.  "Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua bapak ibuku dan seluruh orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab" (QS Ibrahim : 41)  


"Ya Tuhan kami, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang dzalim itu selain kebinasaan" (QS Nuh : 28)

 

 
"Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-sudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang-yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang" (QS Al-Hasir : 10)

Demikian Do'a-Doa Yang Bersumber Dari Alqu'an, semoga bermanfaat dan menambahkan keimanan kita, lebih dekat dengan Allah Swt.  Aamiin...


Sumber : 
Dari buku "Doa dan Wirid" karya Ust.Yazid bin Abdil Qadir Jawwaz.
Penerbit Pustaka Asy Syafi'i.
 

0 Response to "Do'a-Doa Yang Bersumber Dari Al Qur'an."

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel