Hati-hati 5 Efek Bahaya Penggunaan Harta Haram.


Rasiyambumen.com Kajian Khazanah Islam (kategori posting Aqidah).

Pembaca budiman, Bimbingan dan Ridha-Nya semoga selalu tercurah serta mengiringi kita dalam segala aktivitas di dunia ini, untuk meraih kebahagiaan dan mengharap Rahmat-Nya di Akhirat kelak. Aamiin...

Dampak yang diakibatkan mengonsumsi atau menggunakan harta haram dalam kehidupan sehari-hari, sangatlah besar keburukannya. Rasulullah SWA ingatkan kepada Ali bin Abi Thalib, bahanya terhadap harta haram. 

Bahaya menggunakan uang atau harta haram, inilah yang sangat diwanti-wantikan Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Tholib. Hal ini tertuang dalam dalam "Washiyat Al-Musthafa" karya Syeikh Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Musa Asy Syarani al-Ansyari Asy Syafi'i Asy Sadzili al Mishri atau dikenal sebagai Imam Asy Sarani. Adapun isi daripada riwayat terkait dengan harta haram adalah disebutkan minimal terdapat 5 efek bahaya menggunakan harta haram. 

1. Harta Haram Dapat Menghentikan Keberkahan Dalam Agma

"Wahai Ali orang mukmin akan selalu bertambah (kuat) agamanya selama ia tidak memakan yang haram. Dan barangsipa meninggalkannya (menjauhi) ulama, maka hatinya akan mati, dan buta dalam melaksanakan taat kepada Allah. 

2. Setan Akan Selalu Membuntutinya. 

"Wahai Ali tidaklah orang berjalan kaki untuk mencuri perkara yang haram, kecuali setan akan menemaninya. Jika ia berkendara maka setan akan mengikutinya. Dan tidaklah seorang mengumpulkan harta haram, kecuali setan ikut memakannya. Dan jika lupa menyebut nama Allah ketika berhubungan suami istri, maka setan akan menemani anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an sebagai berikut : 
"Dan usungkanlah siapa yang kamu (syetan) sanggupi diantara mereka (manusia) dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janji mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka, melainkan tipuan belaka". (QS, Al-Isra'/17 : 64). 

3. Harta Haram Dapat Memicu Murka Allah. 

"Wahai Ali, jika Allah marah kepada seseorang maka Allah akan memberinya rezeki yang haram. Dan ketika Allah semakin marah kepada seseorang hamba, maka Allah akan mewakilkan (memberi kuasa) kepada setan untuk menambah rezekinya dan menemaninya, menyibukannya dengan dunia serta melupakan agama. Kemudahan urusan dunia dan setan berkata (dengan kalimat) Allah Mahapengampun dan Maha penyayang. 

4. Syubhat (harta yang tidak jelas kedudukan Haram dan Halal), akan berakibat tercemar agamanya dan gelap hatinya. 

"Wahai Ali, barang siapa makan makanan Syubhat, maka agamanya akan syubhat dan hatinya akan menjadi gelap (maksudnya orang yang makan makanan syubhat hatinya tidak akan dapat menerima nasehat agama sehingga gelap hatinya). Dan barang siapa yang makan makanan haram maka akan mati hatinya, menyepelekan agama, lemah keyakinannya, doanya akan terhalang dan sedikit ibahnya. 

5. Bacaan Al-Qur'an yang dibaca pemakan harta haram, tak akan berdampak apapun bagi dirinya. 

"Halalkan apa yang dihalalkan dalam Al-Qur'an dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan dalam Al-Qur'an maka orang tersebut adalah orang-orang yang melemparkan kitab Allah (Al-Qur'an) ke belakang punggungnya. 

Demikian uraian singkat "Hati-hati 5 Efek Bahaya Penggunaan Harta Haram". Semoga bermanfaat. Kita berdo'a semoga Allah tetap menjaga agar kita terhindar dari harta haram tersebut. Aamiin.

0 Response to "Hati-hati 5 Efek Bahaya Penggunaan Harta Haram. "

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel