3 Cara Sederhana Allah Permudah Rezeki Kepada Kita.

Inilah Fakta Bahwa Allah Menjamin Rezeki Makhluk-Nya. 
Rasiyambumen.com Kajian Khazanah Islam (kategori posting Aqidah)
Pembaca budiman, Bimbingan dan Ridha-Nya semoga selalu tercurah serta mengiringi kita dalam segala aktivitas di dunia ini untuk meraih kebahagiaan dan mengharap Rahmat-Nya di Akhirat kelak. Aamiin...

Segala macam rezeki adalah bersumber dari Allah SWT. Tak satupun makhluk-Nya yang tidak mendapatkan jatah rezeki. Namun dari segi kuantitas (jumlahnya) memang tidak sama antara yang satu dengan lainnya. Akan tetapi Allah telah memastikan ketercukupan rezeki untuk seluruh ciptaan-Nya dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Maka tak perlu merasa risau terkait dengan rezeki. 

Walaupun Allah akan mempermudah rezeki yang kita dapatkan, namun kita dituntut agar mengikuti aturan atau syari'at yang ditentukan dalam agama. Rasulullah s.a.w telah mengingatkan kepada kita sebagaimana dalam sabdanya di bawah ini : 
"Sekiranya kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberikan rezeki, sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada seekor burung yang keluar pagi dalam keadaan lapar dan kembali pada sore dalam keadaan kenyang". (HR. Tirmidzi). 
Maka lakukanlah cara berikut, agar Allah memberikan jalan kemudahan untuk mendapatkan rezeki :

Pertama : Gemar Bersedekah. 
Allah dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah menjanjikan akan membalas bagi orang-orang yang senantiasa besedekah. Bahkan balasan itu akan dilipat gandakan. Inilah firman-Nya : 
"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah akan menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan". (QS, Al-Baqarah : 245)
Adapun sedekah tidak selalu dengan uang atau harta. Sabda Nabi s.a.w. sebagai berikut : 
"Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah, ajakan terhadap kebaikan adalah sedekah, bantuannmu kepada orang yang tak dapat melihat adalah sedekah, menyingkirkan batu, duri, dan tulang di jalanan itu juga sedekah". (HR. Ibnu Hibban). 
Maka jangan pelit untuk bersedekah apalagi dengan memiliki harta dan ilmu yang cukup. Sebab dengan senyumpun juga sudah termasuk sedekah. Lakukanlah dengan istiqamah dan ikhlas karena Allah semata.

Kedua : Selalu Bersyukur. 
Rasa bersyukur dapat menumbuhkan optimisme dalam menjalani kehidupan. Syukur juga dapat menjadi energi yang menguatkan hati, baik dikala suka maupun duka. Kebiasaan bersyukur adalah ciri ideal orang-orang yang beriman. Rasulullah s.a.w menegaskan dalam sabdanya : "Setengah dalam sabar dan setengah lagi dalam bersyukur. (HR. al-Baihaqi).  

Allah juga berfirman yang terdapat dalam Al-Qur'an terkait dengan syukur yang ada hubungannya dengan rezeki. Dan bagi siapa saja yang selalu bersyukur atas rezeki yang telah Allah berikan maka Dia akan menambahkan rezeki yang telah diterimanya. 
Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan : Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambahkan (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih" (QS, Ibrahim : 7). 
Dari ayat di atas kita sebagai umat yang beriman haruslah selalu bersyukur dari apa yang telah Allah berikan. Karena dengan syukur akan didapati dua keuntungan sekaligus, menjadikan energi yang menguatkan hati, dan memberikan tambahan rezeki dari Allah SWT. 

Ketiga : Rezeki Yang Tak Terduga. 
Hal yang ketiga ini adalah suatu yang kita tidak usahakan secara langsung, namun suatu yang tak terduga, Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Allah SWT berfirman sebagai berikut : 
"Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu". (QS, Ath-Thalaq : 2-3).  

Salah satu makna takwa adalah melaksanakan sesuai kemampuan yang Allah perintahkan, dan berusaha dengan sungguh-sungguh meninggalkan apa yang dilarang-Nya. Sebab dengan bertakwa seorang insan dapat dimudahkan dalam menjalani usahanya serta akan mencapai derajat yang mulia. Aamiin...

Demikian uraian singkat materi "3 Cara Sederhana Allah Permudah Rezeki Kepada Kita". Semoga bermanfaat, dan apa yang diuraikan di atas dapat kita amalkan. 

0 Response to "3 Cara Sederhana Allah Permudah Rezeki Kepada Kita."

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel