Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Terkait Dengan Shalat (Seri-2 habis)


Rasiyambumen.com Kajian Khazanah Islam (Kategori posting Shalat).

Pembaca budiman, Rahmat serta Bimbingan-Nya semoga selalu tercurah dan mengiringi kita dalam segala aktivitas di dunia ini untuk meraih kebahagiaan dan mengharap Ridho-Nya di Akhirat kelak. Aamiin....

Bagi yang belum membaca "ayat-ayat al-qur'an terkait dengan shalat" (seri-1),  klik ini. Dan marilah kita lanjutkan untuk menyimak selanjutnya pada seri-2 ini yang akan diuraikan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits dibawah ini :

Abdullah Ibnu Abbas r.a mengatakan, "Yang dimaksud dengan mendirikan shalat adalah sujud dan ruku dengan sempurna. Benar-benar khusyu' dan bertawajjuh dalam shalat".

Qatadah r.a berkata, "Mendirikan shalat adalah menjaga awal waktu, berwudhu dengan sempurna, ruku, dan sujud dengan sebaik-baiknya". Dimana ada ayat tentang mendirikan shalat, sebenarnya itulah maksudnya, Allah swt. berfirman sebagai berikut :

"Dan hamba-hamba Allah Yang Maha Pengasih, adalah orang-orang yang berjalan diatas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka akan mengucap-kan kata-kata keselamatan. Dan orang-orang yang menghabiskan malamnya dengan bersujud, berdiri di hadapan Rabbnya" (QS.Al-Furqaan : 63-64).
Baca juga ini : Shalat Gerhana Bulan dan Matahari (Khusuuf dan Kusuuf)

Setelah Allah swt, menggambarkan beberapa sifat hamba-Nya yang taat dan setia, kemudian Allah swt berfirman :
"Mereka orang-orang yang dibalas dengan derajat yang tinggi ( di dalam Jannah) atas kesabaran mereka dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Jannah itu sebaik-baik tempat menetap dan kediaman" (QS Al-Furqaan : 75-76)
Dan dilanjutkan dengan firman-Nya di bawah ini :"Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui mengetahui apa yang yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam niknat) yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan." (QS as-Sajdah : 16 - 17).
"Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa berada di dalam taman (Jannah) dan mata air. Mereka menerima pemberian Rabbnya. Sesungguhnya sebelum itu mereka telah berbuat kebaikan. Adalah mereka pada malam hari hanya tidur sebentar. Dan di penghujung malam mereka memohon ampun kepada Allah." (QS Adz-Dzariyat : 15-18).
(Apakah sama orang yang musyrik) dengan orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri? Ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharap rahmat Rabbnya. Katakanlah, Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengethui?, Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran." (QS Az Zumar : 9)

"Sesungguhnya manusia itu dicipta-kan dengan sifat keluh kesah. Apabila ditimpa kesusahan, ia mengeluh. Dan apabila ia menda-patkan kebaikan (harta), ia kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat. Yaitu mereka tetap mengerjakan shalatnya." (al-Ma'aarij : 19-23).

Setelah menerangkan sifat-sifat manusia berkualitas, maka Allah swt. berfirman :
"Dan orang-orang yang memelihara shalat-shalatnya. Mereka (kekal) di dalam Jannah lagi dimuliakan". (QS. al-Ma'arij : 34-35)Selain itu masih banyak lagi ayat-ayat yang memerintahkan shalat serta memuliakan dan memuji orang-orang yang mengerjakan dan menjaga shalatnya. Sesungguhnya shalat adalah anugerah yang paling baik. Rasullah saw. bersabda, "Shalat adalah penyejuk mataku" Nabi Ibrahim Khalilullah a.s. pernah berdo'a kepada Allah swt sebagai berikut :
"Ya Rabbi, jadikanlah aku orang orang yang tetap mendirikan shalat dan dari orang-orang keturu-nanku, wahai Rabb kami, perkenankanlah do'aku." (QS. Ibrahim : 40)

Walaupu Ibrahim a.s. adalah kekasih Allah, ia memohon kepada Allah swt. agar dijadikan orang yang dapat menjaga shalatnya dengan sempurna.
Allah swt. berfirmana :
"Dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan shalat, dan bersabarlah kamu atasnya. Kami tidak meminta rizeki kepadamu, (tetapi) Kamilah yang memberi rizeki kepadamu. Dan akibat yang baik bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS Thaha : 132).
Baca juga ini : 9 Formula Mengatasi Malas Untuk Bangun Sebelum Waktu Subuh.

Dalam sebuah hadits dikatakan, apabila keluarga Rasulullah ditimpa suatu musibah, maka beliau akan menganjarkan mereka untuk mengerjakan shalat sambil membacakan ayat di atas. Para Rasul Allah pun, apabila mendapat kesulitan, mereka akan menyibukkan diri dengan shalat. Tetapi sayang, kita tidak pernah mempedulikannya dan bersikap acuh tak acuh terhadap shalat, walaupun kita mengagung-agungkan Islam beserta amalan-amalannya. Bukankah dengan demikian berarti kita telah menghancurkan diri kita sendiri?

Sedangkan mereka yang mengerjakan shalat pun, banyak yang mengerjakannya dengan tidak tertib, apalagi untuk shalat secara khusyu' dan khudhu'. Rasulullah saw. telah memberi teladan yang sangat sempurna kepada kita. Para sahabat r.hum pun selalu mencontoh semua perbuatan Rasulullah saw. dalam kehidupan mereka.

Demikian uraian singkat ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan Shalat. (seri-2, habis). Semoga bermanfaat dan dapat diamalkan secara dawam/rutin dengan tulus ikhlas.

0 Response to "Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Terkait Dengan Shalat (Seri-2 habis)"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel