Ada 11 Macam Bacaan Dzikir Setelah Shalat Wajib 5 Waktu, Yang Pernah Nabi SAW. Lakukan.


Rasiyambumen.com Kajian Khazanah Islam (kategori posting Do'a)

Pembaca budiman, Rahmat serta Bimingan-Nya semoga selalu tercurah dan mengiringi kita dalam seluruh aktivitas di dunia ini untuk meraih kebahagiaan dan mengharap Ridho-Nya di Akhirat kelak. Aamiin. 

Ada 11 macam bacaan dzikir yang pernah Nabi SAW. lakukan setelah shalat 5 waktu, hal ini beliau lakukan dengan istiqomah karena dzikir adalah salah satu alat komunikasi dengan Allah SWT, baik dikala kita sedih atau butuh, sebagai tanda kekurangan kita atau dikala bahagia sebagai tanda rasa syukur kepada-Nya.

Adapun untuk membaca bacaan dzikir setelah shalat wajib 5 waktu, kita bebas membaca apa saja sesuai dengan kemampuan dan apa yang kita hafal. Namun agar bacaan kita lebih terarah, penulis memberikan contoh bacaan dzikir setelah shalat wajib 5 waktu, yang saya ambilkan dari hadits Nabi saw. yang Shahih. Berikut ini sejumlah contoh dzikir dan do'a sesudah memberi salam :  

1. Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi saw. bersabda : 
Barang siapa membaca : 
سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ (ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ) لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْـدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
"Tasbih sebanyak 33x setelah salam dari shalat fardhu tersebut, lalu tahmid 33x dan takbir 33x, hingga jumlah semuanya 99x , kemudian untuk mencukupkan seratus dibaca laa ilaha illahu wahdahulaa syarika lahu walahul hamdu 'ala kulli saiin qadiir, maka diampunilah kesalahan-kesalahannya (1) walau sebanyak buih di laut sekalipun (2).

2. Dari K'aab bin Ujrah, bahwa Nabi saw. bersabda :
Bacaan sampiran yang tidak akan mengecewakan pembaca atau pembuatnya setiap selesai shalat fardhu, ialah 33x tasbih, 33x kalimat tahmid dan ditambah dengan takbir 34x. (3)

3. Dari 'Abdurrahman bin Ghanam, bahwa Nabi saw. bersabda :
"Siapa yang membaca sebelum ia bersila dan berpaling setelah dari shalat Maghrib dan Subuh ; 
لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بٍىَدٍهٍ الْخَىْىرُىُحْىْى وَ ىٌمٍلىْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
"Laailaaha ilallah wahdahu laa syarika lahu lahulmulku walahul hamdu biyadihil khairu yuhyi wa yumit, wa hua 'alaa kulli syai'in Qadir"
"Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sejukutu bagi-Nya Bagi-Nya puji di tangan-NYa kebaikan, Yang menghidupkan dan mematikan, dan bagi-Nya kerajaan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. (4) 
4. Diterima berita yang shaheh agar membaca : 
 لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْـدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
"Laa ilaha ilallahu wahdahula laa syarika lahu lahul mulku walahul hamdu wahuwa 'alaa kulli saiin qodiir." juga sebanyak 25x. 

5. Diterima dari Ali r.a. ia datang bersama Fatimah r.anha bahwa mereka datang untuk mencari khadam (pembantu) yang akan membenatu mereka dalam pekerjaan. (untuk membantu menumbuk gandung/menghaluskan gandum sebagai bahan pokok makanan). Nabi saw. keberatan akan hal itu Lalu Beliau bersabda pada mereka :  
"Maukah kalian saya tunjukkan hal yang lebih baik dari apa yang kalian minta itu?" Ujar Ali dan Fatimah, "Mau". (5)
Maka sabda Nabi saw. "Yaitu beberapa kalimat yang telah diajarkan dari Jibril a.s. Kalian baca tasbih setiap selesai shalat 10 x , tahmid 10 x dan takbir 10 x pula. Kemudian bila kalian masuk ke tempat tidur, tasbihlah 33x, tahmid 33x dan Takbir 34x " Demi Allah Kata Ali "tak pernah saya meninggalkannya semenjak diajarkan oleh Nabi saw. itu".  

6. Diterima dari Tsauban r.a. katanya : 
"Bila Rasulullah saw. berpaling dari shalat, maka ia membaca : 
 أَسْتَغْفِرُ اللهَ (ثَلاَثاً) اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَـا ذَا الْجَلاَلِ وَاْلإِكْرَامِ
Istighfar 3x dan membaca Allahumma antas salam waminkas salam, tabaarakta ya dzal jalaali wal ikram"  (Ya Allah, Engkaulah salam, dan dari pada-Mu kesejahteraan, serta Mahabesar kebaikan-Mu, ya Allah yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan). (6)

7. Dari Abdullah bin Zubair, katanya :
"Bila Rasulullah saw. telah selesai mengucapkan salam di setiap akhir shalat. ia membaca :
لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ
"Laa ilaha Illallahu wahdahulaa syarikalahu laul mulku walahul hamdu wahuwa 'alaa kulli syaiin qodiir laa haula walaa quwwata illa billah walaa iyyahu lahul na'budu walahul fadhlu walahuttanaa ulhasan, laa ilaha illallahu muhlisyiina lahuddiina walaukarihal kaafiruuna".
"Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bag-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan pujian. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak Ada daya dan kekuatan kecuali (dengan pertolongan) Allah. Tiada Tuhan yang berhak dismbah selain Allah. Kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya. Baginya nikmat, anugerah, dan pujian yang baik. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dengan memurnikan ibadah kepada-Nya sekalipun orang-orang kafir membencinya: (7)

8. Dari Mu'adz bin Jabal
"Bahwa Nabi saw. pada suatu hari memegang tangannya lalu sabdanya : "Hai Muadz saya sungguh sayang padamu! Ujar Muadz: Demi ibu-bapakku yang menjadi tebusan Anda, wahai Rasulullah, saya juga amat sayang pada Anda!
Nabi bersabda pula : "hai Muadz, Saya amanatkan kepadamu agar setiap selesai shalat, jangan sekali-kali ketinggalan membaca : 
اللَّهُمَّ أَعِنِّى عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ
"Allahumma a'inni 'alaa dzikrika wasyukrika wa husni 'ibaadatika" 
Ya Allah, berilah daku bantuan dalam mengingat-Mu, bersyukur dan menyempurnakan ibadah pada-Mu" (8) 

9. Diterima dari Uqbah bin Amir, Katanya :
"Saya dititah oleh Rasulullah saw. agar membaca empat mu'awwidzah (Al-Kafirun, Al-Iklas, Al-Falaq dan An-Nas)  setiap selesai shalat" sedang kalimat Ahmad dan Abu Daud berbunyi "Agar membaca Muawidzat" (9)

10. Dari Mughirah bin Syu'bah :
"Bahwa setiap selesai shalat Fardhu, Rasulullah saw. biasa mengucapkan : 
 لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، لاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ 
"Laa ilaaha illahh wahdahu laa syarika lahu lahulmulku walahul hamdu wa huwa 'alaa kulli syi'in qodir" 
"Allahumma laa mani'a lima a'thoita, wa laa mu'tiya lima mana'taa laa yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu"
(Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya puji dan Bagi-Nya Kerajaan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang mampu memberi apa yang Engkau cegah. Nasib baik seseorang tiada berguna untuk menyelamatkan ancaman dari-Mu (10) 
11. Dari Abu Umamah, bahwa Nabi saw. bersabda :
"Barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai shalat, maka tak ada yang akan menghalanginya buat masuk surga kecuali mati!" (11). Dari Ali r.a. bahwa Nabi saw. bersabda:
Siapa-siapa membaca ayat kursi setiap akhir shalat Fardhu, maka ia berada dalam lindungan Allah sampai datangnya shalat yang lain". 

Demikian uraian Ada 11 Macam Bacaan Dzikir Setelah Shalat Wajib 5 Waktu, Yang Pernah Nabi saw. Lakukan. Semoga bermanfaat. Amalkan dengan istiqomah dari sekian contoh yang telah Rasulullah saw. ajarkan. 

Sumber : 
Fiqih Sunnah 1 hal 433-448, Sayyid Saabiq. Penerbit : PT Al-Ma'arif, Bandung.

Keterangan Hadits : 
 1.  Dosa-dosa kecil 
 2. HR. Ahmad, Bukhari, Muslim dan Abu Daud
 3. HR. Muslim)
 4. HR. Ahmad, sementara Turmudzi meriwayatkan yang hampir bersamaan dengan itu tanpa menyebut biyadihil khair.
 5. HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim
 6.  HR. Jama'ah kecuali Bukhari sedang pada riwayat Muslim ada tambahan Berkata Walid : Saya tanyakan kepada Auzai Bagaimana caranya istighfar itu? Dengan ucapan Astaghfirulah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. (Sa mohon ampun kepada Allah) 3x.
 7.  HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Nasa'i.
 8. HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan dan Hakim yang menyatakannya sah atas syarat Bukhari dan Muslim
 9. HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim
 10. HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim.
 11.  HR. Nasa'i dan Thabrani. 

0 Response to "Ada 11 Macam Bacaan Dzikir Setelah Shalat Wajib 5 Waktu, Yang Pernah Nabi SAW. Lakukan."

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel