Al-Qur'an ; Tajwid, Qari Modern, di Masa Shahabat Dengan Suara Emasnya.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ  
Assalamu'alaikum wr.wb  Kajian Islam (katagori posting Al-Quran)
Pembaca budiman, semoga Allah swt. selalu membimbing kita dalam segala aktivitas di atas bumi ini, dalam rangka mencari ridha-Nya untuk menempuh kehidupan kekal di akhirat nanti aamiin... Rasiyambumen/Pelangi Khazanah Islam, kali ini menyajikan materi dengan judul :
Al-Quran, Tajwid, Qari Modern, di Masa Shahabat dengan Suara Emasnya. 

1. Qira'at Al-Qur'an Yang Benar
 Qira'at yang benar dan dapat diterima, mempunyai tiga syarat :
    1. Harus diriwayatkan secara mutawatir.
    2. Harus sesuai dengan rasmun (tulisan) Al-Utsmani.
    3. Harus sesuai dengan tatabahasa Arab meskipun sedikit lemah.

2. Pengarang Kitab Tajwid Terkenal
    Pengarang yang paling terkenal adlah :  
  1. Abu Amir Ad-Daani
  2. Makki bin Abi Thalib Al-Qaisi
  3. Al-Qasim bin Fairuh Asy-Syatibi
  4. Abdul-Khair Muhammad Al-Jazzi 
3. Para Qari di Kalangan Shahabat Rasulullah s.a.w
  1. Ubay bin Ka'ab 
  2. Zaid bin Tsabit 
  3. Abdullah bin Mas'ud
  4. Abu Musa Al-Asy'ari
  5. Mu'adz bin Jabal
  6. Salim (sahaya Abu Hudzaifah)
  4. Hiasan Bacaan 
      Ibnu Al Jazzi dalam nadzamnya mengatakan : 
      "Dan ia merupakan hiasan tilawah, dan perhiasan pelaksanaan dan qira'at.
      Apakah yang dimaksud Al-Jazzi tersebut ?
      Al-Jazzi ialah ; Tajwid.

5. Seorang Qari Modern.   
Ada seorang ulama modern yang menulis tiga buku dalam ilmu tajwid : Al-Tajwid Al-Musayyar, Qawaid Tajwid dan Majmu'atu At-Tajwid,  adalah :
Dr. Abu Ashim Abdul Aziz Abdul Fatah Al-Qari'

6. Sayyidul Qura'
Seorang di masa shahabat yang mendapat julukan Sayyidul Qura' (Pemuka Ahli Bacaan Al-Qur'an, ialah :
Ubay bin Ka'ab r.a.  

7. Suara Yang Paling Bagus  
Nabi s.a.w. mendengar bacaan seorang shahabat lalu beliau bersabda :  "Sesungguhnya ia membaca salah satu mizmar dari mizmar keluarga Daud." Siapakah yang dimaksud Rasulullah saw. tersebut
Yang dimaksud adalah : Abu Musa Al-Asy'ari
Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari dikatakan : "Sesungguhnya telah diberikan kepada Abu Musa Asy'ari salah satu mizmar (seruling) dari mizmar keluarga Daud"(1)

Demikian sekelumit uraian tentang ;  Al-Quran, Qari Modern di Masa Shahabat Dengan Suara Emasnya.
Semoga bermanfaat, dan dapat menambah wawasan dalam pengamalan Islam. Aamiin...

Pemabaca untuk materi yang lain dapat klik link ini :  AQIDAH 
 
Sumber :
1001 Tanya Jawab Tentang Al-Qur'an hal, 399 - 401, Qasim Asyur, Penerbit Pustaka Al-Kautsar. 

(1) Lihat Shahih al-Jami' Ash-Shaghir Ziyadatuh, Al-Albani, 5122 
   

0 Response to "Al-Qur'an ; Tajwid, Qari Modern, di Masa Shahabat Dengan Suara Emasnya."

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel