Urutan Turunnya Surat Dalam Al-Quran Dan Nomor Urut Surat. Sesi Ke-2

Rasiyambumen.com Kajian Khazanah Islam (kategori posting Al-Qur'an)
Pembaca budiman, Bimbingan dan Ridha-Nya semoga selalu tercurah serta mengiringi kita dalam segala aktivitas di dunia ini, untuk meraih kebahagiaan dan mengharap Rahmat-Nya di Akhirat kelak. Aamiin...

Untuk melengkapi artikel "Urutan Turunnya Surat Dalam Al-Qur'an dan Nomor Urut Surat Sesi ke-1", langsung kami tuliskan lanjutannya pada Sesi ke-2 ini. Pada sesi ke-1 sudah sampai pada nomor urut turunnya surat ke-50 yaitu surat Al-Israa' Pada sesi ke-2 atau lanjutannya adalah sebagai berikut : 

No.Urut turunnya surat ke-51 "Yunus" No. Urut surat ke-10 Jumlah Ayat 109 Tempat turun Makkiyah.
No.Urut turunnya surat ke-52 "Huud" No. Urut surat ke-11 Jumlah Ayat  123 Tempat turun, Makkiyah.
No.Urut turunnya surat ke-53 "Yusuf" No. Urut surat ke-12 Jumlah Ayat  111 Tempat turun, Makkiyah. 
No.Urut turunnya surat ke-54 "Al-Hijr" No. Urut surat ke-15 Jumlah Ayat  99 Tempat turun, Makkiyah.
No.Urut turunnya surat ke-55 "Al-An'am" No. Urut surat ke-6 Jumlah Ayat  165 Tempat turun, Makkiyah. 
No.Urut turunnya surat ke-56 "Ash-Shaaffat" No. Urut surat ke-37 Jumlah Ayat  182 Tempat turun, Makkiyah.
No.Urut turunnya surat ke-57 "Luqman" No. Urut surat ke-31 Jumlah Ayat  34 Tempat turun, Makkiyah. 
No.Urut turunnya surat ke-58 "Saba' " No. Urut surat ke-34 Jumlah Ayat  54 Tempat turun, Makkiyah.
No.Urut turunnya surat ke-59 "Az-Zumar" No. Urut surat ke-39 Jumlah Ayat  75 Tempat turun, Makkiyah
No.Urut turunnya surat ke-60 "Al-Mu'min" No. Urut surat ke-40 Jumlah Ayat  85 Tempat turun, Makkiyah


No.Urut turunnya surat ke-61 "Fushilat" No. Urut surat ke-41 Jumlah Ayat  54 Tempat turun, Makkiyah
No.Urut turunnya surat ke-62 "Asy-Syuura" No. Urut surat ke-42 Jumlah Ayat  53 Tempat turun, Makkiyah
No.Urut turunnya surat ke-63 "Az-Zukhruf" No. Urut surat ke-43 Jumlah Ayat  89 Tempat turun, Makkiyah
No.Urut turunnya surat ke-64 "Ad-Dukhaan" No. Urut surat ke-44 Jumlah Ayat  59 Tempat turun, Makkiyah
No.Urut turunnya surat ke-65 "Al-Jatsiyaah" No. Urut surat ke-45 Jumlah Ayat  37 Tempat turun, Makkiyah
No.Urut turunnya surat ke-66 "Al-Ahqaaf" No. Urut surat ke-46 Jumlah Ayat  35 Tempat turun, Makkiyah
No.Urut turunnya surat ke-67 "Az-Dzariyaat" No. Urut surat ke-51 Jumlah Ayat  60 Tempat turun, Makkiyah
No.Urut turunnya surat ke-68 "Al-Ghaasyiyah"  No. Urut surat ke-88 Jumlah Ayat  28 Tempat turun, Makkiyah
No.Urut turunnya surat ke-69 "Al-Kahfi" No. Urut surat ke-18 Jumlah Ayat  110 Tempat turun, Makkiyah
No.Urut turunnya surat ke-70 "An-Nahl" No. Urut surat ke-16 Jumlah Ayat  128 Tempat turun, Makkiyah


No.Urut turunnya surat ke-71 "Nuh" No. Urut surat ke-71 Jumlah Ayat  28 Tempat turun, Makkiyah
No.Urut turunnya surat ke-72 "Ibrahim" No. Urut surat ke-14 Jumlah Ayat  52 Tempat turun, Makkiyah
No.Urut turunnya surat ke-73 "Al-Anbiyaa" No. Urut surat ke-21 Jumlah Ayat  112 Tempat turun, Makkiyah
No.Urut turunnya surat ke-74 "Al-Mu'minun" No. Urut surat ke-23 Jumlah Ayat  118 Tempat turun, Makkiyah
No.Urut turunnya surat ke-75 "Ibrahim" No. Urut surat ke-32 Jumlah Ayat  30 Tempat turun, Makkiyah
No.Urut turunnya surat ke-76 "At-Thuur" No. Urut surat ke-52 Jumlah Ayat  49 Tempat turun, Makkiyah
No.Urut turunnya surat ke-77 "Al-Mulk" No. Urut surat ke-67 Jumlah Ayat  30 Tempat turun, Makkiyah
No.Urut turunnya surat ke-78 "Al-Haaqqah" No. Urut surat ke-69 Jumlah Ayat  52 Tempat turun, Makkiyah
No.Urut turunnya surat ke-79 "Al-Ma'aarij" No. Urut surat ke-70 Jumlah Ayat  44 Tempat turun, Makkiyah
No.Urut turunnya surat ke-80 "An-Naba' " No. Urut surat ke-78 Jumlah Ayat  40 Tempat turun, Makkiyah


No.Urut turunnya surat ke-81 "An-NNazi'at" No. Urut surat ke-79 Jumlah Ayat  46.Tempat turun, Makkiyah
No.Urut turunnya surat ke-82 "Al-Intifthaar" No. Urut surat ke-82 Jumlah Ayat  19 Tempat turun, Makkiyah
No.Urut turunnya surat ke-83 "Al-Insyiqaaq" No. Urut surat ke-84 Jumlah Ayat  25.Tempat turun, Makkiyah
No.Urut turunnya surat ke-84 "Ar-Ruum" No. Urut surat ke-30 Jumlah Ayat  60 Tempat turun, Makkiyah
No.Urut turunnya surat ke-85 "Al-Ankabuut" No. Urut surat ke-29 Jumlah Ayat 69 Tempat turun, Makkiyah
No.Urut turunnya surat ke-86 "Al-Muthaffifin" No. Urut surat ke-83 Jumlah Ayat  36 Tempat turun, Makkiyah
No.Urut turunnya surat ke-87 "Al-Baqarah" No. Urut surat ke-2 Jumlah Ayat  286 .Tempat turun, Madaniyah
No.Urut turunnya surat ke-88 "Al-Anfaal" No. Urut surat ke-8 Jumlah Ayat 75 Tempat turun, Madaniyah
No.Urut turunnya surat ke-89 "Ali-Imran" No. Urut surat ke-3 Jumlah Ayat  200 Tempat turun, Madaniyah
No.Urut turunnya surat ke-90 "Al-Ahzab" No. Urut surat ke-33 Jumlah Ayat 73 .Tempat turun, Madaniyah


No.Urut turunnya surat ke-91 "Al-Mumtahanah" No. Urut surat ke-60 Jumlah Ayat 13 .Tempat turun, Madaniyah
No.Urut turunnya surat ke-92 "An-Nisaa" No. Urut surat ke-4 Jumlah Ayat 176 .Tempat turun, Madaniyah
No.Urut turunnya surat ke-93 "Al-Zazalah" No. Urut surat ke-99 Jumlah Ayat 8 .Tempat turun, Madaniyah
No.Urut turunnya surat ke-94 "Al-Hadiid" No. Urut surat ke-57 Jumlah Ayat 29 .Tempat turun, Madaniyah
No.Urut turunnya surat ke-95 "Muhammad" No. Urut surat ke-47 Jumlah Ayat 38 .Tempat turun, Madaniyah
No.Urut turunnya surat ke-96 "Ar-Ra'd" No. Urut surat ke-13 Jumlah Ayat 43 .Tempat turun, Madaniyah
No.Urut turunnya surat ke-97 "Ar-Rahmaan" No. Urut surat ke-55 Jumlah Ayat 78 .Tempat turun, Makkiyah
No.Urut turunnya surat ke-98 "Al-Insaan" No. Urut surat ke-76 Jumlah Ayat 31 .Tempat turun, Madaniyah
No.Urut turunnya surat ke-99 "Ath-Thalaaq" No. Urut surat ke-65 Jumlah Ayat 12 .Tempat turun, Madaniyah
No.Urut turunnya surat ke-100 "Al-Bayyinah" No. Urut surat ke-98 Jumlah Ayat 8 .Tempat turun, Madaniyah


No.Urut turunnya surat ke-101 "Al-Hasyr" No. Urut surat ke-59 Jumlah Ayat 24.Tempat turun, Madaniyah
No.Urut turunnya surat ke-102 "An-Nuur" No. Urut surat ke-24 Jumlah Ayat 64.Tempat turun, Madaniyah
No.Urut turunnya surat ke-103 "Al-Hajj" No. Urut surat ke-22 Jumlah Ayat 78 Tempat turun, Madaniyah
No.Urut turunnya surat ke-104 "Al-Munaafiquun No. Urut surat ke-63 Jumlah Ayat 11.Tempat turun, Madaniyah
No.Urut turunnya surat ke-105 "Al-Mujaadilah" No. Urut surat ke-58 Jumlah Ayat 22.Tempat turun, Madaniyah
No.Urut turunnya surat ke-106 "Al-Hujuraat" No. Urut surat ke-49 Jumlah Ayat 18 Tempat turun, Madaniyah
No.Urut turunnya surat ke-107 "At-Tahriim" No. Urut surat ke-66 Jumlah Ayat 12.Tempat turun, Madaniyah
No.Urut turunnya surat ke-108 "At-Tagaabun" No. Urut surat ke-64 Jumlah Ayat 18.Tempat turun, Madaniyah
No.Urut turunnya surat ke-109 "Ash-Shaff" No. Urut surat ke-61 Jumlah Ayat 14 Tempat turun, Madaniyah
No.Urut turunnya surat ke-110  "Al-Jum'ah No. Urut surat ke-62 Jumlah Ayat 11.Tempat turun, Madaniyah
No.Urut turunnya surat ke-111 "Al-Fath" No. Urut surat ke-48 Jumlah Ayat 29.Tempat turun, Madaniyah
No.Urut turunnya surat ke-112 "Al-Ma-idaah" No. Urut surat ke-5 Jumlah Ayat 120 Tempat turun, Madaniyah
No.Urut turunnya surat ke-113 "At-Taubah" No. Urut surat ke-9 Jumlah Ayat 129.Tempat turun, Madaniyah
No.Urut turunnya surat ke-114 "An-Nashr" No. Urut surat ke-110 Jumlah Ayat 3 Tempat turun, Madaniyah

Demikian materi "Urutan Turunnya Surat Dalam Al-Qur'an" secara lengkap yang berjumlah 114 Surat. Semoga bermanfaat mudah-mudahan menambah khazanah pengetahuan kita tentang islam khususnya dalam mengamalkan Al-Qur'an. Aamiin...

0 Response to "Urutan Turunnya Surat Dalam Al-Quran Dan Nomor Urut Surat. Sesi Ke-2"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel