Tuntunan Do'a Rasulullah SAW. Ketika Terjadi Hujan Lebat.


Rasiyambumen.com Kajian Khazanah Islam (kategori posting Do'a)

Pembaca budiman, Rahmat serta Bimbingan-Nya semoga selalu tercurah dan menyertai kita dalam segala aktivitas di dunia ini untuk meraih kebahagiaan dan mengharap Ridho-Nya di Akhirat kelak. Aamiin...

Do'a Rasulullah saw. ketika terjadi hujan lebat adalah suatu usaha manusia agar terhindar dari malapetaka atau ujian berat yang mungkin bisa saja terjadi kepada diri kita. Hujan selain membawa kebaikan bagi kehidupan juga dapat membawa malapetaka. 

Menurut prakiraan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) bahwa hujan di wilayah Indonesia masih akan tersisa hingga masuk dalam bulan Maret yang akan datang. Dengan hujan, Allah swt. menjadikan subur berbagai jenis tanaman yang dibutuhkan manusia dan semua makhluk hidup di bumi, menumbuhkan buah-buahan serta biji tanaman yang dibutuhkan manusia. Ini sesuai Firman Allah Swt. :
"Dan Kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-bijian tanaman yang diketam" (QS. Qaaf : 9).  

Selain membawa kebaikan bagi kehidupan, pada musim hujan, berbagai hal yang tidak kita inginkan pun dapat terjadi, seperti banjir bandang, tanah longsor, pohon tumbang, petir menyambar, dan angin puting beliung yang merusak. Hujan yang pada awalnya menjadi sumber air pembawa rahmat dan juga sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. (QS, 6 : 99). "Lalu orang-orang yang dzolim mengganti perintah dengan (mengerjakan) yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu Kami timpakan atas orang-orang yang dzolim itu siksa dari langit (hujan yang sangat lebat) karena mereka berbuat fasik" (QS, 2 : 59). Dan airpun dapat berubah yang tadinya sebagai keberkahan atas kehendak Allah akan berubah menjadi malapetaka tatkala Allah menghendaki  "dan apabila lautan dijadikan meluap" (QS, 51 :6) (Air laut dijadikan meluap oleh Allah seperti Sunami yang amat dahsyat menggulung apa saja yang dilaluinya).
Dengan masih banyaknya hujan yang kita rasakan di akhir bulan Februari ini, dan yang masih akan berlanjut pada bulan Maret, berbagai hal buruk yang mungkin akan terjadi, untuk mengantisipasi hal yang tidak kita inginkan selain usaha dzahiriyah seperti membersihkan saluran air dan menjaga kebersihan sungai dan mengantisipasi tanggul-tanggul secara manusiawi, Rasulullah saw, memberikan panduan doa pada musim hujan. Bahwa kita maklum "do'a adalah senjata terampuh bagi Mukmin" (HR Abu Ya'la), dan doa di saat hujan lebat do'a itu tidak akan tertolak (Mustadrak Hakim.  Dibawah ini adalah beberapa do'a yang diajarkan Rasulullah berkaitan dengan hujan lebat dan bencana-bencana yang lain :
Pertama : Do'a apabila terjadi hujan lebat. : "Allaumma hawaalaina walaa 'alaina, Allahumma 'alal aakami, wadzadziraabi, wa buthuni audiyati, wa manaabitsy syajari." (Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di dataran tinggi, bukit-bukit, perut lembah dan tempat tumbuhnya pepohonan)". (HR. Bukhari dan Muslim).  

Kedua : Do'a ketika turun hujan. Nabi SAW. memberikan tuntunan doa : "Allahumma shayyiban nafi'an " (Ya Allah turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat). HR. Bukhari)

Ketiga : Do'a seusai hujan turun. "Ya Allah kami diberi hujan dan karenanya karunia dan rahmat Engka turunkan" (HR. Bukahi dan Muslim) 

Nabi saw. pernah ditanya ketika ada petir, Lalu Beliau menjawab "Petir adalah Malaikat yang diberi tugas nmengurus awan dan bersamanya pengoyak dari api yang memindahkan awan sesuai dengan kehendak Allah". 
Keempat : Do'a ketika ada petir yang dahsyat dan menyambar. "Mahasuci Allah yang petir bertasbih dengan memuji-Nya, begitu para malaikat, karena takut kepada-Nya" (Shahih Mauqut al-Muwatha)  

Kelima : Doa saat ada angin ribut (kencang)  "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan dari angin ini, dan kebaikan yang terkandung padanya serta kebaikan apa yang dibawanya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari kejelekannya, dan kejelekan yang ada padanya dan kejelekan yang dibawanya." (HR. Bukhari dan Tirmidzi). 
Semoga Allah melindungi kita dari berbagai hal buruk yang tidak kita inginkan terjadi, dan semoga menjadikan hujan sebagai rezeki yang memberikan manfaat bagi kehidupan. Aamiin.

Demikian uraian materi Tuntunan Do'a Rasulullah SAW. Ketika Ada Hujan Lebat. Semoga bermanfaat. 

0 Response to "Tuntunan Do'a Rasulullah SAW. Ketika Terjadi Hujan Lebat."

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel