BACA SURAT INI, RASULULLAH : WAJIB BAGINYA MASUK SURGA!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ 
Assalamu'alaikum wr.wb. Kajian Islam (katagori posting Al Quran)
Pembaca budiman, jumpa lagi semoga sukses dan mendapat ridha Allah SWT. aamiin.

Rasiyambumen / Pelangi Khazanah Islam memposting dengan judul Materi : Baca Surat Ini, Rasulullah : Wajib Baginya Masuk Surga !

Di dalam sebuah hadits hasan shahih yang diriwayatkan oleh Imam at-Tarmidzi, Rasulullah saw. berjalan bersama Abu Hurairah r.a. Beliau mendengar orang yang sedang membaca sebuah surat pendek di dalam Al-Quran Al-Karim.

Mendengar bacaan tersebut, Rasulullah saw. bersabda : "wajabat (wajiblah)" 

Abu Hurairah r.a. bertanya, "Ya Rasulullah, maksudnya wajib atas apakah ?"

Sebagaimana dikutip oleh HAMKA dalam tafsir al-Azhar, Rasulullah saw. menjawab, "Wajib bagi orang itu untuk masuk ke dalam surga"

Jika surat al-Zalzalah disebut sebgai setengah dari al-Quran, surat al-Kafirun diriwayatkan sebagai satu perempat al-Quran, maka Rasulullah saw. menyebut surat ini sebagai satu pertiga al-Quran.

Inilah surat ke se-ratus dua belas yang disebutkan oleh sebuah riwayat senantiasa dibaca oleh Rasullah saw. dalam shalat di kala fajar bersama surat al-Kafirun. Inilah surat yang maknanya murni, al-Ikhlas. Meng Esa-kan Allah SWT dengan tidak mensekutukanNya dengan sesuatu apapu selain-Nya.

Masih dari tafsir al-Azhar, HAMKA mengutip sebuah riwayat lain dari Imama al-Bukhari dan Imam Muslim. Al-Musthafa mengutus sekelompok sahabat untuk melakukan patroli ke berbagai daerah. Sebagaimanadiriwayatkan dari Ummul Mukminin 'Aisyah binti Abu Bakar, pemimpin patroli ini senantiasa mengakhiri shalat jahar (yang bacaanya dikeraskan) dengan surat al-Ikhlas pada raa'at kedua.

Setibanya pada Nabi saw. hal itu diadukan kepada Nabi saw. B eliau yang mulia mendengarkan aduan, sang pengadu menyampaikan jawaban pemimpin rombongan yang mengatakan : "Itu adalah sifat Rabb yang Maha Penyayang. Saya sangat menyukai bacaannya. (surat al-Ikhlas).

Katakanlan kepadanya (pemimpin patroli) "Jawab Rasulullah saw. kepada s ahabat yang bertanya, Allah SWT pun senang kepadanya."

Surat al-Ikhlas memang mempunyai banyak keagungan lantaran kandungan utamanya.
Surat pendek ini berisi tauhid, sebagai puncak ilmu. Sebagaiman disebutkan dalam riwayat lain, Surat al-Ikhlas juga berfungsi sebagai ruqiyah yang disunahkan dibaca sebelum tidur sebanyak tiga kali bersama surat Surat al-Falaq dan an-Nas.

Selain itu, jika ketiga surat ini dibaca sebanyak tiga kali di pagi dan sore hari, m aka orang tersebut dijamin oleh Rasulullah saw. sebagai orang yang tercukupi.

Wallahu a'lam bisawab.

Kajian yang lain silahkan dibaca di link ini. : ANEKA   

0 Response to "BACA SURAT INI, RASULULLAH : WAJIB BAGINYA MASUK SURGA!"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel